Nisfu Sya'ban falls on the 15th day of the month of Sya'ban according to the Hijrah calendar.

During this month, Muslims are encouraged to perform special prayers in the hopes of obtaining blessings and forgiveness from Allah (SWT) and to fast.

On the evening of Nisfu Sya'ban, it's a common practice for Muslims to recite the Surah Yasin after the Maghrib prayers, followed by special doa or prayers.

Meanwhile, the sighting of the moon to determine the first day of the fasting month of Ramadhan will take place on August 31, 2008.

Doa Nisfu Syaaban

Tuesday, August 19, 2008

Doa malaikat Jibril menjelang Ramadhan

Do'a malaikat Jibril menjelang Ramadhan " "Ya Allah tolong abaikan puasa ummat Muhammad, apabila sebelum memasuki bulan Ramadhan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut:
* Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya (jika masih ada); * Tidak berma'afan terlebih dahulu antara suami isteri;

* Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya.


Maka Rasulullah pun mengatakan Amiin sebanyak 3 kali.

Dapatkah kita bayangkan, yang berdo'a adalah Malaikat dan yang meng-amiinkan adalah Rasullullah dan para sahabat , dan dilakukan pada hari Jumaat.

Oleh itu SAYA TERLEBIH DAHULU MEMOHON MAAF jika saya ada berbuat kesalahan, baik yang tidak di sengaja maupun yang di sengaja , semoga kita dapat menjalani ibadah puasa

Saturday, August 16, 2008

The Eve of Nisfu Sha'ban

The Eve of Nisfu Sha'ban

The eve itself is full of blessing and mercy, second only to the night of Power (Laylatul Qadr).

Our Mistress Aishah, may God be pleased with her, relates that our Master the Prophet, prayer and peace be on him, did not sleep on that night as described in a hadith narrated by Imam al-Baihaqy r.a. - the Prophet of God, prayer and peace be on him, rose in the night (of nisfu sha'ban) and prayed, and so long was his prostration that I thought he had passed on. When I saw that I touched his toe and he moved. Then I drew back and heard him, prayer and peace be on him, say in his prostration, "O God, I ask forgiveness from You from whatever is to be sent down, and I ask your pleasure instead of your wrath. I cannot measure praise to You as You praise Yourself. After he, prayer and peace be on him, had finished his prayer, he said to Aishah r.a., tonight is the night of nisfu sha'ban. Indeed God has come to His slave on this night and given forgiveness for them who asked for forgiveness, and gave mercy to those who give mercy, and He delays mercy and forgiveness to those who hate.

The benefits of reciting the surah Yasin during nisfu syaaban

The reciting on the night of nisfu sha'ban has become a practice of the learned and the righteous for hundreds of years.

The surah is not long, and is frequently recited in group and contains great blessings.

Amongst with, the Prophet, prayer and peace be on him, ever said - whosoever recites the surah Yasin once, it is written by Allah the Exalted for him as if he had recited the Qur'an ten times.

If it is asked is there any one who is able to recite the Qur'an ten times in a night, the answer would yes, it would be possible, but for most it is not possible.

As such, God be praised, those who recite the surah YaSin as many as 3 times on the night of nisfu Sha'ban will receive the merit of reciting the Qur'an 30 times.

The Prophet prayer and peace be on him, often explained that Allah the Exalted gives rewards for each letter of the Qur'an that is recited.

Do not consider "Alif Lam Meem" as one letter, but Alif as one letter, Lam as one letter, and Meem as one letter.

The Prophet, prayer and peace be on him, said - for every thing there is a heart, and the heart of the Qur'an is the Surah YaSin.

He prayer and peace be on him, also said - the YaSin is read for a thing, and for that it is (that is, the surah YaSin is read with whatever intent whatsoever).

The Prophet, prayer and peace be on him, said also - Whosoever recites YaSin, his sins sill be forgiven by God; and whosoever recites it whilst hungry, God will fill him; and whosoever recites it whilst lost, God will guide; whosoever recites it whilst in loss, God will make him find; whosoever recites it over food out of worry that it is not sufficient, God will give him sufficiency; whosoever recites it over a dying person, God will ease the death; whosoever recites it over a birthing woman, God will ease the birthing.

There are numerous hadith that show the greatness of the surah YaSin.

So also there are numerous hadith from the Prophet, prayer and peace be on him, that enourage worship and prayer on the night of nisfu Sha'ban.

Therefore it would be wise for one to begin his/her worship with reciting the surah YaSin that forms the heart of the Qur'an and thereafter to pray to God the Exalted.

BULAN Syaaban adalah antara bulan yang mulia di sisi Allah swt

BULAN Syaaban adalah antara bulan yang mulia di sisi Allah swt.

• Ia adalah bulan yang membawa keberkatan.
• nikmat dan kesejahteraan bagi umat Islam seluruhnya.
• Baginda Rasulullah saw banyak berpuasa sunat dalam bulan yang mulia ini.
• Umat Islam digalakkan melakukan amal ibadat dengan berganda. Ini kerana Nabi kita Muhammad saw meningkatkan amal ibadatnya kepada Allah swt pada bulan yang agung ini.

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Nasaei dari Usamah bin Zaid ra berkata:
”Aku bertanya Rasulullah tentang bulan Syaaban kerana aku tidak pernah lihat baginda banyak berpuasa sunat sebagaimana beliau berpuasa dalam bulan Syaaban.
Baginda menjawab: ”Bulan yang banyak manusia lalai dan padanya ialah bulan di antara Rejab dan Ramadan. Pada bulan Syaaban akan diangkatkan catatan amalan hamba kepada Allah swt. Dengan itu aku amatlah suka supaya diangkatkan amalanku ketika aku berpuasa.”

Sebenarnya amal ibadat hamba diangkat oleh malaikat tiap-tiap hari manakala amal ibadat bulan Syaaban ini bolehlah dikatakan laporan tahunan bagi amalan hamba.

Hadis ini menunjukkan bahawa ramai yang lalai dalam bulan Syaaban ini. Mereka tidak mengambil kesempatan untuk beramal ibadat seperti mana mereka bersungguh-sungguh meluangkan masa beribadat kepada Allah swt pada bulan Ramadan. Ini kerana adat Jahiliyah dahulu orang Mekah lebih mengutamakan dan memuliakan bulan Rejab dan melupakan bulan Syaaban.

Di antara hikmah digalakkan banyak berpuasa sunat pada bulan Syaaban ialah kerana selepasnya dituruti oleh bulan Ramadan yang diwajibkan berpuasa keseluruhannya. Dengan itu puasa pada bulan Syaaban merupakan perintis dan latihan untuk membiasakan diri bagi menunaikan kewajipan puasa Ramadan sepenuhnya.

Bagi mereka yang sudah biasa berpuasa sudah tentu kuranglah rasa penat dan tidak terkejut untuk berpuasa dalam Ramadan nanti.

Sebuah hadis lagi yang memberi perangsang kepada kita umat Islam supaya mengikut sunah Rasulullah saw.

1. Dari Ummu Salamah meriwayatkan bahawa beliau tidak pernah melihat Rasulullah Rasulullah saw berpuasa dalam setahun sepenuhnya kecuali bulan Syaaban. Kemudian baginda terus menyambung puasa Ramadan.

2. Al-Nasai dari Ummu Salmah berkata: ”Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali bulan Syaaban dan Ramadan.

3. Aishah pula meriwayatkan bahawa Rasulullah berpuasa bulan Syaaban kesemuanya.

Berkenaan dengan kelebihan Nisfu Syaaban iaitu malam pertengahan bulan Syaaban pula kita boleh dapati melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Habban dalam kitab al-Sahihnya, daripada Muaz bin Jabal r.a. bahawa Nabi saw bersabda yang maksudnya: Allah swt melihat kepada hamba-Nya pada malam Nisfu Syaaban dan Allah akan memberikan pahalanya kepada seluruh hambanya melainkan mereka yang melakukan kesalahan syirik dan orang yang menyebarkan fitnah.

Dalam hadis yang lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin al-As bermaksud: ”Allah swt memandang kepada makhluk-Nya pada malam Nisfu Syaaban, lalu diampuni dosa hamba-Nya kecuali dua golongan, iaitu orang yang membunuh diri dan orang yang menyebarkan fitnah.

Hadis-hadis ini menggambarkan kepada kita kelebihan bulan Syaaban yang sungguh istimewa. Ibadat mesti digandakan sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah yang membanyakkan puasa sunat. Hadis tersebut juga menunjukkan bahawa Allah swt sedia memberi keampunan kepada hamba-hamba-Nya yang bertaubat.
Ibadat pada malam Nisfu Syaaban:

1. Ibadat yang khusus dilakukan pada malam itu ialah:

2. Sembahyang lima waktu, sunat dan tahjud.

3. Membaca al-Quran. Kalau tidak boleh menghabiskan semuanya, sekurang-kurangnya membaca surah Yasin, al-Waqiah, al-Mulk, al-Insan, al-Hashr, al-Muzammil dan surah al-Mudathir.

4. Banyak beristighfar kepada Allah.

5. Bertasbih, bertahlil, bertakbir dan membaca berbagai doa dan zikir yang ma’thur.

Sebenarnya tidak ada doa khusus untuk dibacakan pada Nisfu Syaaban. Kita mesti ingat bahawa Allah swt sentiasa membuka pintu taubat bukan pada malam Nisfu Syaaban sahaja bahkan ia sentiasa terbuka waktu pagi dan petang, siang dan malam.

Peristiwa-peristiwa bersejarah yang berlaku pada bulan Syaaban:

Peristiwa yang paling bersejarah yang berlaku pada bulan Syaaban ialah:

• Peristiwa pertukaran kiblat. Allah swt telah mengarahkan Rasul-Nya memindahkan kiblat sembahyang daripada masjid al-Aqsa di Bait al-Maqdis ke Kaabah di Mekah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada seorang sahabat al-Bara’ bin Azib maksudnya: ”Selepas Rasulullah sampai ke Madinah al-Munawarah, baginda dan para sahabat bersembahyang berkiblatkan Baitulmakdis al-selama lebih kurang enam belas atau tujuh belas bulan. Selepas tempoh tersebut barulah diturunkan wahyu menyuruh baginda berpaling ke Mekah. Peristiwa pertukaran kiblat berlaku di dalam masjid Qiblatain. Suruhan pertukaran kiblat berlaku ketika Rasulullah sedang bersembahyang Asar. Pertukaran kiblat menjadi isu besar di Madinah. Orang Yahudi mengambil kesempatan menabur fitnah memperlekehkan dakwah Rasulullah. Lalu diturunkan ayat 142 Surah al-Baqarah.

Maksudnya: Akan berkata orang-orang yang kurang akalnya: ”Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblat mereka (Baitulmaqdis) yang dahulunya mereka telah berkiblat kepadanya. Katakanlah: ”Kepunyaan Allah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.

Hikmah : Peristiwa ini berlaku pada tahun kedua Hijrah pada bulan Syaaban. Kebenaran daripada Allah swt untuk kembali berkiblatkan Kaabah adalah contoh doa Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah swt. Ini kerana Rasulullah sudah lama mengangkat tangannya berdoa dan memandang ke langit meminta pertukaran kiblat ke Kaabah. Permintaan Rasulullah tersebut telah diperkenankan oleh Allah swt pada bulan Syaaban.

The significance of Nisfu Syaaban

The significance of Nisfu Syaaban

MUSLIMS in the country will celebrate the Nisfu Sya'aban today, which is celebrated every 15th of Syaaban, the eight month in the Hijrah calendar.

'Nisfu' is an Arabic word which when translated means 'middle'.Last night, Muslims assembled in mosques throughout the country, with the focus on the Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah mosque, in Kampong Kiarong.


As religious customs dictate, a recital of surah yaasin was held after the Maghrib prayer, led by the Imam.The surah yaasin was read three times simultaneously, which included its different reasons and asked for different benefits. This was then followed with a 'doa nisfu sya'aban'.The first reading of the surah yaasin was conducted to ask for longevity to enable the faithful to further commit or 'beribadat' to Allah the Al-Mighty. Second was to ask for good fortune or 'rezeki halal' and the last was to strengthen one's faith towards Allah and to hope that one would pass away by staying true to the faith.The surah yaasin was recited after the Maghrib prayers as the Hijrah date will changed at the time that the Maghrib prayer is called.


In an interview with The Brunei Times, Muhammad Zulhilmi Mohd Jefri, an Imam at the Seria Town Mosque, said that in the culture of Bruneians, they were accustomed to bringing a bottle of water to the surah yaasin recital, in which the water was used for drinking."This is not wrong, as they are just getting the 'berkat' (benefits) of the surah yaasin", he said. He added that, if people truly believed that the water will bring benefit, this was totally against the 'aqidah'. They have to treat the water as an effort and they should always have faith that it was in the will of Allah that something would happen.Nisfu Sya'ban is also one of the time that Muslims are encouraged to perform more good deeds and to be committed to their obligations towards Allah, such as the 'puasa sunat' (sunat fast), Quran recital, and 'sembahyang hajat' (hajat prayers).Prophet Muhammad (pbuh) practised a lot of 'ibadah sunnah' at this time of month. Prophet Muhammad (pbuh) used to fast at this month and continued it until Ramadhan.


One of the benefits of performing the 'puasa sunat' during this month was as an exercise and to prepare for fasting before performing it for the whole month of Ramadhan, which follows after Sya'aban. During Ramadhan, it is an obligation for all Muslims to fast and stated as one of the five pillars of Islam.However, it should be noted that, Allah would always open one's heart to 'taubat' (be penitent) for everyone at anytime, and not during the 'Nisfu Sya'aban'.


A hadith said that the advantage of the month of Rejab is the same as the benefits of the Holy Quran compared to other 'qalam', the month of Sya'aban as the same as the entire 'Anbia', and the month of Ramadhan as the same as Allah over all the creatures.One of the benefits of Sya'aban is that those who fast on any day, Allah will forbid him from hellfire and they will be companions to Prophet Yusof in heaven.Another hadith, as narrated by Ibnu Habban in his authentic book, from Muaz bin Jabal ra, said that Prophet Muhammad (pbuh) spoke that "Allah will see his followers on the night of Nisfu Sya'aban and Allah will give rewards or pahala to all of the followers, except those who commit syirik (witchcraft) and adultery".As narrated by Abdullah bin Amru bin al-As, which means "Allah looks at his creatures on the night of Nisfu Sya'aban, and will grant forgiveness, except for two groups, that are those who commit suicide and those who spread fitnah".


Abul Khair Al Talaqaani counted the name for the night of Nisfu Sya'aban totalling 22. Some of it are, 'malam rahmat' or a night full of blessing, 'malam syafaat' or a night of forgiveness and 'malam taubat' or a night of repentance.One of the historical event in the month of Sya'aban was the event in which the 'kiblat' was moved from Al-Aqsa Mosque in Jerusalem to the Kaabah in Mecca.


Muhammad Zulhilmi also added that, this year's Nisfu Sya'aban is more special as the lunar eclipse will also fall today, which starts at 5.52pm and the full eclipse will be experienced at 6.37pm, before the 15th date of Hijriah changes to the 16th, during the call for the Maghrib prayers.According to him, this is the first time that the lunar eclipse falls on such a blessed day of Nisfu Sya'aban, and this clearly shows the signs of the mightiness of Allah.Mosques throughout the country will hold an eclipse sunat prayer which comprises of two 'rakaat', two 'qiam' and two 'rukuk'.There will also be special sermon for the eclipse.

Erti Doa Nisfu Syaaban

Erti Doa Nisfu Syaaban:


Ya Allah …Yang Maha Pengurnia…tanpa dikurniai

Wahai Yang Empunya segala kebesaran dan kemuliaan
Wahai Yang Empunya segalah kemurahan dan pemberian
Tiada Tuhan melainkan Engkau
Engkaulah Pelindung bagi sekalian pelarian
Engkaulah jua Penaung bagi yang mencari pelindungan
Engkaulah Penenteram bagi mereka yang berada di dalam ketakutanYa Allah kiranya aku ini tersurat pada sisi Mu
Sebagai penjahat lagi terkutuk
Sebagai terhindar dari yang jauh lagi sempit tanpa rezki dariMu


Dengan segala kebajikan yang ada pada Mu
Ya Allah Hapuskanlah dari suratanMu itu Kejahatan yang tersurat tadi
Juga kutukan yang jauh dari kebahagiaan
Termasuk penghindaranku dari sisiMu dan kesempitan hidupkuYa Allah tetapkanlah dalam suratan Mu
Sebagai orang yang berbahagia ....sentiasa beroleh rezeki
Menerima aneka kurnia dan kebajikan


Sebenarnya Engkau Ya Tuhan telah bertitah
Titahmu adalah Hak dan Benar
Tersurat dalam kitabMu yang diturunkan
Menerusi lisan Nabi Mu yang terutus
Yang bermaksud
Allah sesukaNya Menghapus dan Menentukan Sesuatu
DisisNya sahaja terdapat IBU KITAB suratan takdirTuhanku dengan penyerlahan Zat Mu Yang Maha Agung
Pada malam pertengahan bulan Syaaban yang Mulia Ini
Di mana berlakunya pembahagian dan penentuan dalam setiap perkara
Hindarkanlah dariku segala petaka
Yang aku ketahuinya ataupun tidak
Bahkan apa jua yang Engkau lebih mengetahuinya dariku
Kerana Engkau jua Yang Mengetahui tentang segala-galanya


Aku mohon Rahmat Mu Duhai Tuhan Yang Maha Pengasih
Dari sekalian Yang Mengasihani


Kiranya Engkau sampaikan selawat dan salam
Pada Penghulu kami Nabi Muhammad shallalahu ’alaihi wasallam
Serta kepada para keluarga dan sekalian sahabatnyaAmin

kelebihan bulan Syaaban

Antara kelebihan bulan Sya'aban:

1. Sesiapa berpuasa sehari dalam bulan Sya'aban maka Allah haramkan tubuhnya dari api neraka dan dia akan menjadi teman kpd nabi Allah Yusof didalam syurga.

2. Riwayat dari Osman Bin Abi Al-As, Sabda Nabi Muhammad (saw) : pada malam nisfu sya'aban setelah berlalu 1/3 malamnya, Allah turun ke langit dunia lalu berfirman : adakah orang-orang yang meminta maka Aku perkenankan permintannya, adakah orang yang meminta ampun maka aku ampunkannya, adakah orang yang bertaubat maka aku terima taubatnya dan diampunkan semua orang mukmin lelaki & perempuan , melainkan orang yang berzina atau orang yang berdendam marah hatinya kepada saudaranya.

Sebaik-baiknya minta ampun dengan ibubapa sebelum hari nisfu sya'aban kerana amalan kita akan terhalang dari diangkat ke langit sekiranya kita derhaka/berdosa dengan ibubapa kita.

Malam Nisfu Syaaban

Abul Khair Al Talaqaani r.a. mengira nama-nama malam Nisfu Syaaban sebanyak 22.

Antaranya yg termasyhur adalah :

1. Malam Dimustajabkan Doa
2. Malam Pembahagian Takdir
3. Malam Rahmat
4. Malam Berkat
5. Malam Pengampunan (Taubat)
6. Malam Penebusan
7. Malam Syafaat
8. Malam Penulisan
9. Malam Keagungan dan Kemuliaan
10. Malam Rezeki
11. Malam Hari Raya Para Malaikat
12. Malam Penghidupan

Nifsu Syaaban

Marilah kita sama-sama mengambil saat keemasan ini untuk menutup catatan amal ibadah kita kpd Allah dengan baik dan sempurna dan seterusnya berazam untuk memperbaiki diri kita untuk catatan yang baru.

Hari nisfu sya'aban adalah hari dimana buku catatan amalan kita selama setahun diangkat ke langit dan diganti dengan buku catatan yang baru.

Catatan pertama yang akan dicatatkan dibuku yang baru akan bermula sebaik sahaja masuk waktu maghrib, (15 Sya'aban bermula pada 14 hb sya'aban sebaik sahaja masuk maghrib)

Berikut adalah antara amal ibadah di hari Nisfu Sya'aban :

1. Selepas solat maghrib (14 Sya'aban)

Solat sunat nisfu sya'aban, 2 rakaat

Rakaat 1 : baca Al-Fatihah & surah Al-Qadar 1x

Rakaat 2 : baca Al-Fatihah & surah Al-Ikhlas 3x

2. Membaca Yasin 3x selepas solat Maghribnya (14 Sya'aban,)

i) Selepas Yasin pertama : mohon dipanjangkan umur untuk beribadat kepada Allah

ii) Selepas Yasin kedua : mohon rezeki yang halal untuk beribadat kepada Allah

iii) Selepas Yasin ketiga : mohon ditetapkan iman dan Islam & mati di dalam iman & pohonlah segala yang baik....

Kemudian baca Istighfar 11x & Selawat 11x

Baca doa nisfu Sya'aban (ada didalam Yasin Majmuk)

3. Baca surah ikhlas 1000x

4. Berpuasa pada siangnya